onboarding nowego pracownika

Jak prosto przeprowadzić onboarding nowego pracownika wykorzystując narzędzia online?

Onboarding nowego pracownika online to prawdziwe wyzwanie. Czy w warunkach pracy zdalnej i ograniczonego kontakt można łatwo wdrożyć nowego pracownika do organizacji?